Kaakpijn

Onderzoek en behandeling van kaakpijn (Gnathologie)

KaakpijnEde is het samenwerkingsverband van tandarts Michiel van Everdingen en orofaciaal fysiotherapeuten Laura de Kruijff en Sanjin Azabagic en met integratief psychotherapeut Noor Kleiman van Oostrum. We benaderen kaakpijn en beweegstoornissen vanuit verschillende invalshoeken zodat de meest geschikte behandeling gegeven kan worden.

Redenen om KaakpijnEde te bezoeken kunnen zijn:

 • Aanhoudende pijn in of rond het gebit zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.
 • Aanhoudende kaakklachten (TMD)  met onvoldoende resultaat ondanks eerdere behandeling(en).
 • Aanhoudende klachten na een tandheelkundige behandeling ( bv na het plaatsen van kronen, nieuwe vulling, implantaten of gebitsprothese).
 • Aanhoudende of acute bewegingsbeperkingen van de kaak of kaakgewrichten.
 • Kaakklachten en/of aangezichtspijn in combinatie met andere aandoening (bv. fibromyalgie, reuma , artrose etc).
 • Aanwezigheid van een andere soort pijn in het orofaciale gebied dan (uitsluitend) pijn op basis van TMD.
 • Wanneer de psychosociale context het natuurlijk herstel belemmert.
 • Als de klachten de sociale activiteiten ernstig belemmeren.
 • Als er sprake is van meer dan normale slijtage van het gebit.

Kosten van de tandarts bij KaakpijnEde:

 • Voor volwassenen geldt: kosten van onderzoek en behandeling door de tandarts vallen onder de gewone tandartskosten, ook als u verwezen bent door uw tandarts of huisarts. Vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering.
 • Voor het consult bij de tandarts wordt veel tijd ingeruimd om het probleem secuur in kaart te brengen en met u te bespreken. Voor een eerste consult zal code G21 en vaak ook code X21 in rekening worden gebracht. Soms ook andere codes zoals X10 (kleine röntgenfoto) , A10 (proefverdoving) of C29 (gebitsmodellen). Kijk op allesoverhetgebit.nl voor de actuele tarieven.
 • De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van het behandelplan en worden na het onderzoek met u besproken.
 • In zeer complexe casus kan het nodig zijn u door te verwjzen naar een nvgpt-erkende tandarts-gnatholoog voor een verlengd onderzoek (G22).  Dan kan een machtiging voor onderzoek en behandeling worden aangevraagd bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding uit de basisverzekering. De kosten tellen dan wel mee voor uw eigen risico. Wanneer de machtigingsaanvraag door uw ziektekostenverzekeraar onverhoopt wordt afgewezen, zullen de kosten alsnog bij u in rekening gebracht worden.
 • Voor personen onder de 18 jaar geldt dat de onderzoek en behandeling altijd vanuit de basisverzekering worden vergoed en geldt er geen eigen risico.
Afspraak maken

Op werkdagen zijn wij van 9:00 – 12:00 uur en 13:30 – 16:30 uur telefonisch bereikbaar.