Onderzoek en behandeling van kaakpijn (Gnathologie)

Tandarts Michiel van Everdingen is een NVGPT-erkende tandarts-gnatholoog.

De tandarts-gnatholoog houdt zich bezig met “moeilijke” pijnklachten zoals kaakpijn en aangezichtspijn en met de diagnostiek en behandeling van bewegingsstoornissen in het kauwstelsel en aangezicht.

KaakpijnEde is het samenwerkingsverband van tandarts-gnatholoog Michiel van Everdingen en orofaciaal fysiotherapeut Sanjin Azabagic en integratief psychotherapeut Noor Kleiman van Oostrum waarbinnen de klachten vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en behandeld kunnen worden.

De tandarts-gnatholoog heeft ook extra kennis en ervaring in de behandeling van ernstige gebitsslijtage.

Redenen om een tandarts-gnatholoog te bezoeken zijn onder anderen:

 • Aanhoudende pijn in of rond het gebit zonder direct aanwijsbare oorzaak.
 • Aanhoudende kaakklachten (TMD)  met onvoldoende resultaat ondanks eerdere behandeling(en).
 • Aanhoudende klachten na tandheelkundige behandeling ( bv na het plaatsen van kronen, nieuwe vulling, implantaten of gebitsprothese).
 • Aanhoudende of acute bewegingsbeperkingen van de kaak of kaakgewrichten.
 • Kaakklachten en/of aangezichtspijn in combinatie met andere aandoening (bv. fibromyalgie, reuma , artrose etc).
 • Aanwezigheid van een andere soort pijn in het orofaciale gebied dan (uitsluitend) pijn op basis van TMD.
 • Wanneer de psychosociale context het natuurlijk herstel belemmert.
 • Als de klachten de sociale activiteiten ernstig belemmeren.
 • Als er sprake is van meer dan normale slijtage van het gebit.

Kosten:

 • Voor volwassenen geldt: kosten van onderzoek en behandeling door de tandarts-gnatholoog vallen onder de gewone tandartskosten, ook als u verwezen bent door uw tandarts of huisarts. Vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering.
 • Voor een consult bij de tandarts-gnatholoog wordt veel tijd ingeruimd om het probleem secuur in kaart te brengen en met u te bespreken. Voor een eerste consult zal code G21 en veelal ook code X21 in rekening worden gebracht. Soms ook andere codes zoals X10 (kleine röntgenfoto) , A10 (proefverdoving) of C29 (gebitsmodellen). Kijk op allesoverhetgebit.nl voor de actuele tarieven.
 • De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van het behandelplan en worden na het onderzoek met u besproken.
 •  Alleen in complexe casus kan de tandarts-gnatholoog, na een verlengd onderzoek (G22), een machtiging voor onderzoek en behandeling aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding uit de basisverzekering. De kosten tellen dan wel mee voor uw eigen risico. Wanneer de machtigingsaanvraag door uw ziektekostenverzekeraar onverhoopt wordt afgewezen, zullen de kosten alsnog bij u in rekening gebracht worden.
 • Voor personen onder de 18 jaar geldt dat de onderzoek en behandeling altijd vanuit de basisverzekering worden vergoed en geldt er geen eigen risico.

 

KAAKPIJN EDE logo klein